Al roning er indstillet fra LDR, til vi har en sikker klub at ro ud fra.

26. september 2018 16:34 , af Hanne Brusch

Britta og jeg havde i mandags et møde med Claus og Jesper fra Lyngby Taarbæk Kommune vedrørende vores bådhal. Der var klar besked til os – al ro aktivitet er indstillet med øjeblikkelig virkning fra klubben, indtil vi har en ny bådhal eller en ny understøttet bådhal, hvor det er sikkert at færdes. Rapporten med billeder af stolperne, som understøtter den yderste bådhal, viser at langt de fleste bærende stolper er helt eller delvis gennemtæret, så der er fare for hel eller delvis sammenstyrtning.

Vi har alle haft en skøn rosæson gennem en meget varm og meget tør sommer, som vi kan takke for at være årsagen til, at vi har fået øje på problemet. Stolperne er blevet fritlagt og havde de været under vand som vanligt, havde vi næppe opdaget, hvor galt fat det er. Heldigvis var det ikke først efter et uheld, at vi blev opmærksom på det.

Resten af klubben kan fortsat bruges, så der bliver samme vinteraktiviteter som altid. Understøttelsen af stuen og køkkenet er der ingen bekymring for, så også her kan aktiviteterne fortsætte.

Bådhallen skal tømmes snarest muligt og alle inriggere vil hen over vinteren blive opbevaret i nogle haller, som hører til landbrugsmuseet. Claus og Jesper fandt flere arealer omkring Lyngby Sø, som tilhører kommunen og de vil søge tilladelser til at opsætte containere til foråret, hvor vi forhåbentlige kan få plads til både inriggere og outriggere i størst muligt omfang.

Lyngby Roklub har straks budt os velkommen, så vi kan få lov at ro hos dem og Reiner har straks skaffet nøglebrikker, som kan blive delt ud til os. Tusind tak for det. Mette Kræmmer og Karin Hansen deltager i næste uge i LR’s bestyrelsesmøde for at lave nærmere aftaler for lån af både. Og vi har fået masser af positive tilkendegivelser fra klubber omkring os, som har tilbudt at hjælpe, efter at roinfo.dk har haft en artikel på deres hjemmeside om vores ulykkelige situation. Link til artiklen:

http://www.roinfo.dk/nyheder/choknyhed-for-lyngby-dameroklub-paelene-under-klubhuset-er-stort-set-raadnet-vaek-haste-rapport-fra-kommunen-afslrer-at-det-staar-rigtigt-skidt-til

Hvad skal der nu ske?

Claus og Jesper har med afsæt i den meget grundige rapport, startet et projekt op, som bliver præsenteret for Kultur og fritidsudvalget. Herefter kommer en proces, hvor en plan for enten udskiftning af pælene eller nedrivning og genopbygning af bådhallen bliver anbefalet. Deres forventning er sidstnævnte, da det formodentlig er det eneste mulige. Herefter skal der søges penge i økonomiudvalget og sidst skal det så godkendes i kommunalbestyrelsen. Så vi skal næppe forvente en sæson 2019 med roning fra egen klub. Vi oplevede meget stor vilje til at skabe de bedste betingelser for at vi kan fortsætte med roning fra andre lokationer, hvor Claus og Jesper vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe os. Så også en stor tak for deres støtte.

Bestyrelsen har planlagt møde i uge 42, hvor vi vil drøfte, hvilke muligheder vi har for at holde sammen på klubben. Vores medlemsmøde i denne vinter, kommer til at handle om, hvordan vi holder sammen på vores klub og hinanden, i den tid det nu måtte tage at få genopbygget huset. Og set med positive briller – tænk at vi fremover har en bådhal, som vi sikkert kan færdes i mange år ud i fremtiden. Vi glæder os allerede 😊

Hanne Brusch