Førstehjælpskursus - lær hvordan man redder liv til vands - den 8. oktober 2022

11. september 2022 10:12 , af Charlotte Ibsen

Her kommer en unik mulighed for at lære førstehjælp i mindre fartøjer til søs. Lyngby dameroklub lægger lokale til dette førstehjælpskursus den 8. oktober klokken 8.30-17.00. Der er 5 ledige pladser som tildeles efter først princippet - én af disse 5. pladser prioriteres dog til tirsdags-formiddagsroerne.

Lidt om kursuset: Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport er et kursus målrettet foreninger der dyrker vandsport. Med kurset bliver du i stand til at handle hensigtsmæssigt og at yde den korrekte førstehjælp ved drukneulykker og i andre situationer, der kan opstå i forbindelse med vandsport. Kurset gennemgår særlige forhold omkring evakuering og førstehjælp, som gør sig gældende til søs, herunder tilkald af hjælp via 1-1-2, radionødkald og brug af “Search and Rescue – SAR”. I kurset bliver der derudover lagt særlig vægt på, hvordan man standser en ulykke og skaber sikkerhed på vandet. Derfor er der fx et specifikt modul i kurset omkring underafkøling.

Til at undervise dig i kurset er LifeAids erfarne instruktører, der alle har erfaring med vand og er specialiserede i redning til vands. Derudover er de vant til at begå sig på mindre fartøjer til søs og har stor erfaring med søsport. Alle har desuden en baggrund i det danske beredskab, og størstedelen er autoriserede ambulancebehandlere eller paramedicinere. Desuden er instruktørerne erfarne i at omsætte teori til et praktisk niveau i førstehjælpskurset, så du som kursist på bedst mulig vis kan agere hensigtsmæssigt i en nødsituation på vandet.

Emner der gennemgås

Førstehjælp ved hjertestop

✓ Korrekt alarmering og opbygningen af 112

✓ Kontrol af bevidsthed hos en voksen person

✓ Overlevelseskæden

✓ Hjertemassage til voksne – som enkeltperson og som team

✓ Opbygning og brug af hjertestarter (AED)

✓ Stabilt sideleje

✓ Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

 

Førstehjælp ved ulykker på vandet

✓ Skab sikkerhed ved ulykker – Herunder drukneulykker

✓ Nødflytning i forbindelse med ovenstående

✓ Vurdering af en person og livreddende førstehjælp ved brug af ABC-metoden

✓ Tilkald hjælp – 1-1-2, VHF-radio, nødraketter og “redningsnumre”

✓ Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning

✓ Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

✓ Psykisk førstehjælp

Førstehjælp ved specifikke sygdomme

✓ Førstehjælp ved blodprop i hjertet

✓ Førstehjælp ved blodprop i hjernen/ hjerneblødning

✓ Førstehjælp ved krampeanfald

✓ Førstehjælp ved sukkersyge

✓ Førstehjælp ved astma

Førstehjælp ved livstruende blødninger

✓ Førstehjælp ved afrevne legemsdele

✓ Førstehjælp ved store blødniger

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

✓ Førstehjælp ved hedeslag

✓ Førstehjælp ved forbrændinger

✓ Førstehjælp ved forfrysninger

 

 

Sikkerhedsgruppen LDR håber på at dette kursus vil tiltale flere af klubbens medlemmer til at deltage. Vi har 5 pladser og tilmelding sker til Charlotte Ibsen på telefon 2684 6303.

Observer du får denne kursusdag gratis men du skal selv medbringe forplejning. Der vil være te og kaffe løbende over dagen.

På vegne af Bestyrelsen; Sikkerhedsgruppen, Charlotte Ibsen