Gæsteroning i LDR

8. februar 2018 15:09 , af Susanne Bisgaard

Ved Generalforsamlingen, 4.2.2018 var der et spørgsmål fra salen angående antal kilometer roet i LDR af gæsteroere. Karin Nielsen opgjorde efter generalforsamlingen tallene for  2017. Gæst 1, 2, 3, 4, og 5 har tilsammen roet 1807 km som fordeler sig på 1.569 km i inrigger og 238 km i outrigger. 

Dette skal ses i sammenhæng med de kilometer, som LDR medlemmer i sæson 2017 har roet udenbys:
   -  3.270 båd-km (registreret som enkelt-roer)
   -  1.194 båd-km (registreret for 2-årers inrigger, eller 4-årers inrigger) ~ 3.582 person-km, hvis det kun var 2-årers.
Tilsammen har LDR medlemmerne roet 6.852 person-km i andre klubbers både. Vi slider altså 3-4 gange så meget på andres både, som gæsterne slider på vores.