Vedligehold af inriggerne.

8. maj 2018 08:04 , af Hanne Hansen

Ga-Ly-Da er indtil videre "sat på land". Den skal have nye svirvler. Ved samme lejlighed bliver årerne slebet og malet og båden bliver slebet og lakeret. Det er tydeligt at vinterklargøringen ikke er tilstrækkelig til at fjerne overskudslak under svøb og andre uheldige mangler.

Hen over sommeren vii Anne Kehlet og jeg - og gerne andre frivillige- foretage denne process på de både vi kan nå. Målet er at reducere vinterklargøringen til kun det mest tidskrævende.

Hav derfor tålmodighed med at der i sommerens løb vil være sat en båd "på land". 

Meld gerne til mig hvis du kan yde en indsats til det nye fænomen: "sommerklargøring". Hilsen Hanne Hansen, tlf 26220074, email: muscat250@gmail.com