Retningslinier/instrukser/anbefalinger for roning i LDR under Coronakrisen 2020

 Ankomst til roklubben

 • Start med at spritte dine hænder - Hold passende afstand (min. 1 meter).
 • Tag egen brik og sæt den på tavlen under den valgte båd.  

Isætning af båden

 • Båden rigges til og sættes i vandet.
 • Roerne sætter egen åre i svirvel.
 • Husk at medbringe sprit på turen - sprit hænder ved hvert skift
 • Ved brug af pyllerpuder anbefales det, at man har sin egen ellers skal puden vaskes efter brug.
 • Outriggerroere bærer deres eget sæt årer ud på broen.

 Ombordstigning

 • Styrmanden holder båden indtil broen som vanligt (obs, at jeres hoveder holder afstand/vend ansigt væk fra hinanden).
 • Roerne går om bord, styrmanden løsner båden og går i som den sidste.

 Skift

 • Hænder afsprittes ved hvert skift

 Hjemkomst 

 • Styrmanden går i land som den første og holder båden.
 • Roerne tager deres egen åre med op og anbringer den på terrassen

Rengøring af både & materiel

Båden tømmes for private ejendele og redningsveste

· Spand fyldes med vand og sulfo kommes i

· Båden indvendigt samt luger vaskes med sæbevand

· Årene vaskes med sæbevand

· Ror inkl. styreline vaskes med sæbevand

· Fangliner vaskes med sæbevand

Båden skylles med rent vand

· Årene skylles med rent vand

· Ror inkl. styreline skylles med rent vand

· Fangliner skylles med rent vand


· Båden tørres med klude

· Årene tørres med klude

· Ror tørres med klude 

· Styreline strækkes ud og lægges til tørre i båden

· Fangliner lægges til tørre på dækket

· Båden sættes på plads


Sæbevandet hældes ud i vasken i rengøringsrummet

· Spande, børster og klude skylles, så der ikke er sæbe tilbage

· Kludene hænges til tørre på snoren

· Spande og børster stilles på plads ved porten

 

Sygdom

 • Hvis en roer bliver syg og får symptomer, der er foreneligt med COVID-19, må hun ikke ro.
 • Hun skal kontakte sin læge og booke tid til en Corona test.
 • Derudover skal hun informere Charlotte Ibsen fra bestyrelsen.
 • Hvis roeren har været ude og ro tæt på symptomdebut skal holdet kontaktes - og de kan ikke ro før den sygdomsramte har resultatet af sin test.
 • Er testen negativ for COVID-19 kan roholdet genoptage roningen.
 • Er testen positiv skal de roere, som hun har roet med i de sidste 48 timer før testen blev taget -  betragtes som nære kontakter og søge læge efter Sundhedsstyrelsens retningslinier.