Motion

Dagligt motion opdeles i Sommer og Vinter halvåret

 

Sommeren starter ved Standerhejsning og slutter ved Standerstrygning. Motionen foregår for det meste udendørs i vores dejlige både 

 • Inrigger roning i daglig i dagligt farvand
  • Brovagter i Lyngby fra Standerhejsning til september - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18:00 - september starter 17.30, Oktober via spontanlisten
  • Brovagter til Furesøen fra midt i April til 15. september på tirsdage  kl. 17.15
  • Brovagter i Tårbæk fra 1. maj til 15. september kun mandag kl. 17.30
  • Brovagter for 60+ tirsdag kl. 10
  • Øvrig tider - til fri dispostiion via spontanlisten eller til gæster
 • Outrigger roning for det meste på banerne i Bagsværd Sø
  • Aftalte tider til faste aftaler
  • Bådene er mærket til bestemte grupper.
 • Langture i Inrigger som dagsture eller over flere dage.
 • Coastal båd i Tårbæk fra 1. Maj til  30. September.
  • Følger brovagter som under inrigger i Tårbæk

Vinteren starter ved Standerstrygning og slutter ved Standerhejsning.

 • Ergometertræning næsten alle hverdage plus lørdag morgen
 • Træningslokalet er til fridispostiion når der ikke er planlagt klubtræning
 • Vinterroning udendørs - her kræves særlig tilladelse
 • Traveture - Tirsdag formiddage

Mere information nedenfor

Langtursroning

Fremmed vand under kølen er et vigtigt element i motionsroningen i Lyngby Dameroklub

Det er et mål at alle der ønsker det kan deltage i roture udenfor de små søer omkring klubhuset, men det kræver at roernes færdigheder og fysik matcher de udfordringer de søger.

De roere der kan ro 20 km, men mangler erfaring med saltvand og bølger få masser af muligheder for at udbygge deres erfaring på vores ture på Furesøen, Øresund og i Københavns Havn.

For dem der kan ro mindst 25 km i blæst og bølger er der desuden:
• Begynderlangture (2 dage 20-30 km)
• Åbne fællesture med de øvrige Dameroklubber

For dem der kan ro 30–40 km flere dage i træk er der desuden:
• Lange éndagsture, hvor styrke og udholdenhed afprøves og udfordres
  (eks. Amager rundt)
• Weekendture med 2-3 rodage á 30-40 km
• Ferielangtur med 4 rodage á 30-35 km

Turene koordineres af langtursudvalget . De enkelte ture annonceres i kalenderen efterhånden som de praktiske detaljer falder på plads.

 

Niveau opdelingen af Langture kan læses her:

Dagligt rofarvand

Henter billeder...

Dagligt rofarvand

I Lyngby Dameroklub har vi et stort og meget varieret dagligt rofarvand.
Farvandet er inddelt i områder, som kræver hver sin korttursstyrmandsrettighed.
 • K1: Lyngby Sø - Bagsværd Sø, samt kanalen til Frederiksdal (Blå)
 • K2: Furesøen og Vejlesø (Gul)
 • K3: Sundet fra Kalkbrænderihavnen til Rungsted (Grøn)
Kontakt ansvarlig for Styrmand  (se under Om LDR), hvis du har spørgsmål vedr. styrmandsrettigheder.

Spontanlisten

Denne liste bliver brugt til at indkalde interesserede i roture på tider, som ikke bliver dækket af brovagter eller opslåede ture i kalenderen.
 
Alle på listen kan opslå en tur - hvis du ikke selv er styrmand på området, så skal der bare sikres at en ansvarlig styrmand er med i bådene.
 
Alle nye medlemmer bliver automatisk tilmeldt spontanlisten.
 
Hvis du ønske tilmelding, ændring eller afmelding så skal dette ske til Britta Pedersen via denne  mail

Vinterroning

Vinterroning en smuk og kold fornøjelse 

 

Fra standerstrygning til standerhejsning kræves der vinterrotilladelse, som søges hos bestyrelsen og som skal fornyes hvert år.

 Roningen foregår under skærpede sikkerhedsforanstaltninger og på eget ansvar.

Det forudsættes at roerne har orienteret sig om reglerne for vinterroning og følgerne af kulde - inden de indsender deres ansøgning til bestyrelsen. 

Tilladelsen er først givet, når man har modtaget tilsagn fra et af de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer:

 • Inriggerroning: Karin Hansen
 • Outriggerroning: Hanne Brusch eller Mette Kræmmer Hansen

Ansøgningsskemaet kan hentes her: pdf-version.

Det udfyldte skema kan enten lægges i Karin H eller Hannes skuffe i roklubben, eller sendes via email til styrmand(a)gmail.com (blanketten skal have en undeskrift på, dvs. det er ikke nok at udfylde den elektronisk).

De nødvendige dokumenter kan hentes her:

LDR ansøgninsblanket til vinterroning

LDR roreglement  - dette dokument kommer op snarest muligt

DFfRs vejledning i vinterroning
Folderen "Værd at vide om kulde og beklædning" 

Ergometerroning

Alle klubbens medlemmer kan frit benytte roergometerne og træningslokalets øvrige faciliteter, når det passer dem. For de der foretrækker, at der er nogen at træne sammen med og et program at følge er der om vinteren træning på to niveauer.

Mandag, onsdag og lørdag er træningen tilrettelagt således at også helt nye roere kan være med. Her bliver der trænet i roergometre, og efterfølgende laves der cirkeltræning med diverse vægt- og gymnastikøvelser.

Programmet er tilrettelagt, så man kan deltage med nøjagtig den intensitet og styrke, man har kondition og kræfter til. Det er ens egen indsats, som bestemmer, hvor hårdt det skal blive. Målet med denne træning er at vedligeholde eller forbedre sig i løbet af vinteren – ambitionsniveauet sætter man selv.

Programmerne varierer fra gang til gang, men er tilrettelagt så man over vinteren har forbedret sin udholdenhed og styrke, før rosæsonen går i gang. Det kræver dog at man tilstræber at komme mindst én gang om ugen.

Tirsdag er intensiteten lidt højere, når de tidligere kaprorere forbereder sig til den kommende sæson. 

Der er fastlagt træning på følgende tidspunkter: 

Ugedag Klokken Type Træning Træner
Mandag 18.00 - 19.30 Ergometer- og styrketræning  Marie
Tirsdag 16.30 - 18.00 Ungdomstræning Ungdom
Tirsdag 18.00 - 19.00 Intensiv ergometer- og styrketræning

Mor & Co

Tirsdag 19.00 - 20.00 Rospinning (tilmeldning) Charlotte B
Onsdag 09.00 - 11.00 Ergometer- og styretræning Anni 
Onsdag 17.30 - 19.00 Ergometer- og styrketræning Hanne B
Torsdag 16.30 - 18.15 Ungdomstræning Ungdom
Torsdag 19.00 - 20.00 Rospinning* (tilmeldning og ændringer kan forekomme)  Charlotte B
Lørdag 08.00 - 09.00 Ergometertræning Marianne

 

Kontaktperson:    Hanne Brusch     tlf: 3028 0218     mail: formandldr@gmail.com

Redningsveste 

Vores redningsveste er tjekket alle 25.Marts 2018
Tjek din redningsvest mindst én gang om året
1. Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden.
    - Bemærk, hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
2. Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen.
       a. Rødeveste - her skues den bare ud
       b. Blåveste - her skal den grå pil lige under partron skubbes op og derefter kan den skrues ud
    - Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes.
    - Vej evt. patronen på en brevvægt.
       a. Rødeveste  151 gram  (33g Co2)
       b. Blåveste   141 gram  (32g Co2)
    - På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2).
    - Patronen må højst mangle 2 gram.
3. Vores veste er alle med sat til manuelt udløser. 
    - Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes.
4. Tjek den manuelle udløser.
    - Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
5. Blæs vesten op igennem mundstykket.
    - Lad den ligge i 16-24 timer.
    - Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres.
6. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
7. Monter CO2-patron. 
    Pak vesten sammen.
    Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes.
Alle vestene er markeret med numre fra 2018 og hvis en vest tages ud af driften pga udgået, så skrives de op her
Laver en excelløsning snarest muligt
33g kan købes i Kajakbutikken ved Nybro
32g kan købes hos ?

Det perfekte rotag - klik på linket

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyXoGd3oQRM&feature=youtu.be

Inspiration kan hentes her fra DfFR's hjemmeside om træningsprogrammer, mm. Værktøjskassen kaldes den også.

 

http://roning.dk/kerneydelser/viden/klub-webmaster/