Sygdom

 • Hvis en roer bliver syg og får symptomer, der er foreneligt med COVID-19, kan hun ikke ro.
 • Hun skal kontakte sin læge og få taget en test.
 • Derudover skal hun kontakte sit faste rohold og Tove Christensen fra bestyrelsen.
 • Det faste rohold kan ikke ro før den sygdomsramte har resultatet af sin test.
 • Er testen negativ for COVID-19 kan roholdet genoptage roningen.
 • Er testen positiv skal de roere, som hun har roet med i de sidste 48 timer før testen blev taget -  betragtes som nære kontakter og søge læge efter Sundhedsstyrelsens retningslinier.

Retningslinier/instrukser/anbefalinger for roning i LDR under Coronakrisen 2020

 Ankomst til roklubben

 • Er der andre rohold i bådhallen - vent i passende afstand (min. 1 meter).
 • Tag egen brik og sæt den på tavlen under den valgte båd. 
 • Bådhold er aftalt på forhånd.

 Isætning af båden

 • Styrmanden lægger redningveste i båden.
 • Alle afspritter hænder, båden rigges og sættes i vandet. 
 • Roerne sætter egen åre i svirvel.
 • Ved brug af pyllerpuder anbefales det, at man har sin egen ellers skal puden vaskes efter brug.
 • Outriggerroere bærer deres eget sæt årer ud på broen.

 Ombordstigning

 • Styrmanden holder båden indtil broen ved at holde i båden ved styrmandssædet.
 • Roerne går om bord, styrmanden løsner båden og går i som den sidste.

 Skift

 • Båden lægges til land.
 • Roerne aftørrer deres årehåndtag med en vådserviet og sprit 
 • Herefters afsprittes hænderne.
 • Styrmanden går i land som den første og holder båden som ved indstigningen.
 • Roere går i land.
 • Styrmanden afspritter det sted, hun har rørt ved båden og derefter egne hænder.
 • Har roerne rørt ved noget under ilandstigning, afspritter de berøringsstedet og hænder igen.
 • Mandskabet går ombord på de nye pladser, som ved starten af turen.

 Hjemkomst

 • Styrmanden går i land som den første og holder båden.
 • Roerne tager deres egen åre med op og anbringer den på terrassen.
 • Båden tages op og vaskes efter anvisningerne i DFfR´s video.
 • Husk at vaske håndtaget på årene, fangline, alle berøringspunkter m.m.
 • Det er styrmanden, som hænger redningsvestene på plads og aftørrer kontaktstedet med vådserviet.
 • Roerne vasker hænder og sætter båden på plads.
 • Husk at sætter egen brik på plads på tavlen med de faste rohold.
 • Styrmanden har ansvaret for at skrive turen ind i Webrow, når hun er kommet hjem.
 • Roerne vasker den trøje/jakke de havde på under roningen - alternativt kan den hænges op udenfor i 24 timer.

DFfR's video: Bådrengøring og god håndhygiejne for roere

Daglig motion

 

Sæsonen starter ved standerhejsning og slutter ved standerstrygning.

 • Inrigger-/coastalroning i lokalt farvand
  • Brovagter i Lyngby fra Standerhejsning (slutningen af marts) til og med august - mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.00
  • Brovagt onsdag kl. 17.30
  • Brovagt i september - mandag til torsdag kl. 17.30
  • Oktober er roning efter individuelle aftaler eller via spontanlisten
  • Brovagter til Furesøen fra maj til september på tirsdage  kl. 17.15 - tilmelding til brovagt dagen inden kl. 18
  • Brovagter i Tårbæk fra maj til september kun mandag kl. 17.30 - tilmelding til brovagt dagen inden kl. 18
  • Motionroning tirsdag formiddag kl. 10.00
  • Øvrige tider - til fri dispostiion via spontanlisten eller til gæster
  • Alle både skal være til disposition for brovagten på ovennævnte tidspunkter, undtaget er planlagt instruktion
 • Outriggerroning foregår for det meste på banerne på Bagsværd Sø
  • Bådene er mærket til bestemte grupper

 

Dagligt rofarvand

I Lyngby Dameroklub har vi et stort og meget varieret dagligt rofarvand.
Farvandet er inddelt i områder, som kræver hver sin styrmandsrettighed.
 • K1: Lyngby Sø - Bagsværd Sø, samt kanalen til Frederiksdal (Blå)
 • K2: Furesøen og Vejlesø (Gul)
 • K3: Sundet fra Kalkbrænderihavnen til Rungsted Roklub (Grøn)
Kontaktansvarlig for styrmænd  (se under Styrmand), hvis du har spørgsmål vedr. styrmandsrettigheder.

Spontanlisten

Denne liste bliver brugt til at indkalde interesserede til roture på tider, som ikke bliver dækket af brovagter eller opslåede ture i kalenderen.
 
Alle på listen kan opslå en tur. Hvis du ikke selv er styrmand, så skal det sikres at der er en ansvarlig styrmand er med i hver båd.
 
Alle nye medlemmer bliver automatisk tilmeldt spontanlisten.
 
Hvis du har en ændring, skal dette ske til Britta Pedersen via denne  mail

Inspiration fra DFfR's hjemmeside

 

Det perfekte rotag

Træningsprogrammer