Vintertræning

Vinteren starter ved Standerstrygning og slutter ved Standerhejsning.

  • Ergometertræning alle hverdage 
  • Træningslokalet er til fri disposition, når der ikke er planlagt anden træning
  • Vinterroning udendørs - her kræves særlig tilladelse
  • Traveture - tirsdag formiddage

Mere information nedenfor

Vinterroning

Vinterroning en smuk og kold fornøjelse 

 

Fra standerstrygning til standerhejsning kræves der vinterrotilladelse, som søges hos bestyrelsen og som skal fornyes hvert år.

 Roningen foregår under skærpede sikkerhedsforanstaltninger og på eget ansvar.

Det forudsættes at roerne har orienteret sig om reglerne for vinterroning og følgerne af kulde - inden de indsender deres ansøgning til bestyrelsen. 

Tilladelsen er først givet, når man har modtaget tilsagn fra et af de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer:

Ansøgningsskemaet kan hentes her: pdf-version.

Det udfyldte skema kan enten lægges i Mariannes eller Hannes skuffe i roklubben eller sendes via mail til ovennævnte adresser (blanketten være underskrevet).

De nødvendige dokumenter kan hentes her:

LDR ansøgninsblanket til vinterroning

LDR roreglement

DFfRs vejledning i vinterroning
Folderen "Værd at vide om kulde og beklædning" 

Ergometerroning -

sæson 2020/2021 - se nyhed

Alle klubbens medlemmer kan frit benytte roergometerne og træningslokalets øvrige faciliteter, når det passer dem. For de der foretrækker, at der er nogle at træne sammen med og et program at følge er der om vinteren træning på flere niveauer.

Programmet er tilrettelagt, så man kan deltage med nøjagtig den intensitet og styrke, man har kondition og kræfter til. Det er ens egen indsats, som bestemmer, hvor hårdt det skal blive. Målet med denne træning er at vedligeholde eller forbedre sig i løbet af vinteren – ambitionsniveauet sætter man selv.

Programmerne varierer fra gang til gang, men er tilrettelagt så man over vinteren har forbedret sin udholdenhed og styrke, før rosæsonen går i gang.

Tirsdag er intensiteten lidt højere, når de tidligere kaprorere forbereder sig til den kommende sæson. 

Der er fastlagt træning på følgende tidspunkter: 

DAG TID HVAD
Mandag 10:00-12:15 Berit, Ellen & Jørna
Mandag 18:00-19:00 Ergometertræning v/Marie 
Tirsdag 14:30-16:15 Anne Grethe, Jette, Kirsten & Lis
Tirsdag 16:30-18:00 Ungdomsroerne
Tirsdag 18:00-19:00 Intensiv ergometertræning v/Mor&co.
Onsdag 08:45-09:45 Ergometertræning v/Anni & Lis
Onsdag 09:00-10:00 Ergometertræning /Anne K
Onsdag 17:30-19:00 Ergometertræning v/Hanne B
Torsdag 10:00-12:15 Berit, Ellen & Jørna
Torsdag 16:30-18:00 Ungdomsroerne
Torsdag 18:30-19:30 Rospinning v/Gerd
Fredag 16:30-17:30 Langdistance program v/Tove

 

Kontaktperson:    Hanne Brusch     tlf: 3028 0218     mail: formandldr@gmail.com

Det perfekte rotag - klik på linket

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyXoGd3oQRM&feature=youtu.be

Inspiration kan hentes her fra DfFR's hjemmeside om træningsprogrammer, mm. Værktøjskassen kaldes den også.

 

http://roning.dk/kerneydelser/viden/klub-webmaster/