Vintertræning

Vinteren starter ved Standerstrygning og slutter ved Standerhejsning.

  • Ergometertræning alle hverdage 
  • Træningslokalet er til fri disposition, når der ikke er planlagt anden træning
  • Vinterroning udendørs - her kræves særlig tilladelse
  • Traveture - tirsdag formiddage

Mere information nedenfor

Vinterroning

Vinterroning er en smuk og kold fornøjelse.

Fra standerstrygning til standerhejsning kræves der vinterrotilladelse, som søges hos bestyrelsen og som skal fornyes hvert år.

Roningen foregår under skærpede sikkerhedsforanstaltninger og på eget ansvar.

Det forudsættes at roerne har orienteret sig om reglerne for vinterroning og følgerne af kulde - inden de indsender deres ansøgning til bestyrelsen. 

Tilladelsen er først givet, når man har modtaget tilsagn fra et af de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer:

Det udfyldte skema kan enten lægges i "Vinterrotilladelse" skuffen i mellemgangen i roklubben eller sendes via mail til ovennævnte adresser (blanketten skal være underskrevet).

De nødvendige dokumenter kan hentes her:

2023-2024 Vinterrotilladelse

LDR roreglement

DFfRs vejledning i vinterroning

Folderen "Værd at vide om kulde og beklædning"

Ergometerroning - sæson 2023/2024

Alle klubbens medlemmer kan frit benytte roergometerne og træningslokalets øvrige faciliteter, når det passer dem. For de der foretrækker, at der er nogle at træne sammen med og et program at følge er der om vinteren træning på flere niveauer.

Programmet er tilrettelagt, så man kan deltage med nøjagtig den intensitet og styrke, man har kondition og kræfter til. Det er ens egen indsats, som bestemmer, hvor hårdt det skal blive. Målet med denne træning er at vedligeholde eller forbedre sig i løbet af vinteren – ambitionsniveauet sætter man selv.

Programmerne varierer fra gang til gang, men er tilrettelagt så man over vinteren har forbedret sin udholdenhed og styrke, før rosæsonen går i gang.

Der er fastlagt træning på følgende tidspunkter: 

VINTERTRÆNING 2023/2024: Opstart uge 44
       
DAG TID HVAD TRÆNER
       
Mandag 18:00-19:30 Ergometer- og styrketræning Eva/Tove C
       
Tirsdag 16:30-18:00 Pige/drenge URO ergometer- og styrketræning RoTeamKongensLyngby
       
Tirsdag 18:00-19:00 Ergometertræning - tilmelding via Rokort Christel m.fl.
       
Onsdag 09:00-10:30 Ergometer- og styrketræning Anne K/Rigmor/Lis
       
Onsdag 17:30-19:00 Ergometer- og styrketræning
tilmelding til hele sæsonen på sms 2364 0056
Hanne B
       
Torsdag 18:00-19:00 Rospinning - tilmelding via Rokort Charlotte B
       
Lørdag 08:00-09:00 Ergometertræning Marianne

Det perfekte rotag - klik på linket

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyXoGd3oQRM&feature=youtu.be

Inspiration kan hentes fra DfFR's hjemmeside under "Kerneydelser".

 

http://roning.dk/kerneydelser/