Klubliv i Lyngby Dameroklub

I Lyngby Dameroklub ønsker vi os en aktiv roklub med et godt klubliv, bundet sammen af levende traditioner med plads til udvikling og nyskabelse.

Alle medlemmer har et ansvar for at bidrage til praktiske og festlige opgaver.
Nogle år uddeler vi skemaer, hvor medlemmerne skal byde ind med et eller flere praktiske bidrag i klubben. De bliver så kontaktet af den ansvarlige for den pågældende opgave.
Udover det praktiske, som skal laves, er der desuden et socialt aspekt i at skulle deltage i diverse opgaver, som får det hele til at fungere for os alle.

Klublivet bliver bundet sammen af følgende begivenheder:

Generalforsamlingen
Oprydningsdag
Standerhejsning
Månedlige onsdagsmiddage (fra november til marts)
Ugentlige onsdagsmiddage (fra maj til september)
Fødselsdag
Standerstrygning

Send en mail til husforvalter Inger Barløse her , hvis du vil vide hvordan du kan bidrage til klublivet.

Generalforsamling


Klubben holder generalforsamling hvert år inden standerhejsning.

Her vælges medlemmerne til klubbens bestyrelse.

Se dato i Rokort.

Standerhejsning


I Lyngby hejses standeren og sommersæsonen starter den søndag, hvor vintertiden slutter og vi går over til sommertid.

I 2024 er det søndag d. 24. marts, da skift fra vintertid til sommertid ligger midt i påsken.

Vi starter dagen med brunch, og hvis vejret er til det, så er der mulighed for en rotur bagefter.

I Taarbæk hejses standeren den første søndag i maj.

Også her ror vi en tur. Bagefter drikker vi kaffe med LR, som vi deler bådehus med og som har roet deres både til Taarbæk.

Se dato i Rokort.

Standerstrygning

Standeren stryges og sommersæsonen er slut den lørdag, hvor vi går over til vintertid.

Vi starter med brunch, stryger standeren og så er der mulighed for at ro en tur enten på Furesøen eller de små søer.

Bagefter vasker vi bådene og gør stuen klar til diverse bådreparationer.

Se dato i Rokort.

Klubbens fødselsdag


LDR blev startet d. 2. august 1932.

Fødselsdagen fejres hvert år med onsdagsmiddag med overraskelser den onsdag, der ligger nærmest d. 2. august.

Se dato i Rokort.

Oprydningsdag


Lørdagen før standerhejsningen er der oprydningsdag i klubben.

Alle aktive medlemmer mødes om formiddagen og rydder op, så alt er klart til den nye sæson.

Se dato i Rokort.

Evaluering/

Inspirationsaften


I februar/marts måned - holdes et medlemsmøde - hvor alle aktive medlemmer indbydes til at deltage og bidrage med ris og ros til sæsonens klubliv og ture.

Se dato i Rokort.

Onsdagsmiddage i klubben


Fra maj til september


Hver onsdag kl. 20.

Tilmeldning foregår ved at tilmelde sig via Rokort dagen før eller skrive sig på listen i klubben senest onsdag kl. 17.30.

Prisen for middagen er pt. kr. 50.
Et glas vin kan købes for kr. 10.

Alle medlemmer er velkommen til onsdagsmiddagene, også selv om man ikke har været ude og ro forinden.

Den sidste onsdag i september er ledsagere velkommen.

Ved særlige lejligheder kan prisen være forhøjet.

 

Fra november til marts    


Den første onsdag i måneden kl. 19.30

Se i kalenderen for datoerne i denne sæson og hvem der er ansvarlig for middagen.

Tilmelding senest mandag kl. 20 før den aktuelle onsdagsmiddag i Rokort.

Prisen for middagen er pt. kr. 50.
Et glas vin kan købes for kr. 10.

Bådklargøring


Mange af vores både er smukke håndbyggede træbåde. Når rosæsonen slutter, starter vedligeholdelsessæsonen.

Allerede til Standerstrygningen vasker vi alle bådene og gennemgår dem for skader. I de følgende uger (indtil jul) sætter vi 'bådhold', som møder op om dagen og lakerer og reparerer.

Der vil altid være en bådansvarlig med erfaring til stede, således at alle får kyndig vejledning i, hvad der skal gøres. Desuden sammensætter vi et særligt begynderhold for årets kaniner, som derved får det første grundlæggende indblik i bådklargøring.

Det er meget forskelligt, hvor meget bådklargøringsarbejde, der er fra sæson til sæson, men hvert medlem skal regne med at afsætte ca. 3 vinteraftener til formålet.

Bådklargøring kan opdeles i tre niveauer:

Slibe/lak-arbejde alle kan deltage
Mindre reparationer materiel-udvalget eller den bådansvarlige
Større reparationer Bådbygger


Kontaktperson:

Hanne Pein tlf. 2025 2635

Vinsmagning


Det er efterhånden blevet en tradition, at klubbens medlemmer ønsker hinanden godt nytår ved et vinsmagningsarrangement.

Ledsagere er velkomne, så benyt lejligheden til at vise din sambo, bedsteven eller datter, hvor du tilbringer så mange timer sæsonen igennem.

Se dato i Rokort.

Litteraturklub


Lyngby Dameroklub har sin egen litteraturklub, der mødes og diskuterer bøger i de mørke vinteraftener. Har du lyst til en hyggeaften i den rostille vintersæson, er du meget velkommen til at deltage.

Vi taler løst og fast om aftenens bog - og gør undervejs en del afstikkere! Vi mødes 6 gange i vinterens løb på rullende ugedage.

Bøgerne bestiller vi på biblioteket, således at vi alle kan låne et eksemplar i ca 1 måned. 

Boglisten og datoerne er opdateret i kalenderen.

8 - 10 ekspl. pr. gang

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op i klubben.

Ring evt. til Margit R. mobil 25 33 62 70