Langtur

Langtursroning

Fremmed vand under kølen er et vigtigt element i motionsroningen i Lyngby Dameroklub.

Det er et mål at alle der ønsker det kan deltage i roture udenfor det daglige rofarvand. Det kræver, at roernes færdigheder og fysik matcher de udfordringer de søger.

Forudsætning for at deltage i langture:

 • Man skal kunne skifte plads i båden - også i bølger
 • Man skal kunne deltage i at løfte en båd på land - mandskabet skal kunne løfte sin egen båd
 • Man skal have roet flere ture på Furesøen og Øresund

 Langturene opdeles efter fastsatte krav til ro-erfaring:

Niveau 1:

 • Alle frigivne roere som lever op til forudsætning for at deltage i langture
 • Turens dagslængde er 20–25 km og i relativt beskyttet farvand
 • Det kan også være en 2-dages begynderlangtur (Nivå, Ishøj, Roskilde fjord, Vordingborg, Nakskov)

Niveau 2:

 • Som niveau 1, dog kræves det at man har roet langt flere dage i træk, f.eks. en tur på Øresund efterfulgt af en tur på Fursøen eller har deltaget i anden flerdages langtur
 • Turens dagslængde er 20–40 km
 • Skal have K1 styrmandsret
 • Det kan f.eks. være Københavns Havn

Niveau 3:

 • Som niveau 2 og erfaring med roning i åbent vand samt har deltaget i flerdages langture
 • Turens dagslængde kan være længere end 40 km
 • Der kan stilles yderligere krav til f.eks. længden af tidligere ture eller aflæggelse af ny svømmeprøve, kæntrings- og entringsøvelser
 • Det kan være sommerferielangture eller Saltholm rundt

I tvivlstilfælde vurderer bestyrelsen, om den enkelte roer kan deltage i en langtur, til trods for at ovenstående krav er opfyldt.

Turene koordineres af langtursudvalget . De enkelte ture annonceres i kalenderen efterhånden som de praktiske detaljer falder på plads.

Følgende information skal fremgå af et opslag om en langtur:

 • Turens destination
 • Dato for turens start/hjemkomst
 • Tydelig angivelse af krav til den enkelte roers erfaring og færdigheder (brug ovenstående niveau opdeling)
 • Beskrivelse af turen:
  • Åbent/beskyttet farvand
  • Forventet dagsturslængde
  • Evt. beskrivelse af overnatning
 • Tilmeldingsfrist skal sættes, så der er tid til at turens deltagere evt. kan vurderes af bestyrelsen

 

Redningsveste 

Klubbens oppustelige redningsveste er alle tjekket d. 23. februar 2020.
Tjek din redningsvest mindst én gang om året.
1. Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden.
    Bemærk hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
2. Tag CO2 patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen.
       a. Røde veste - her skrues den bare ud
       b. Blå veste - her skal den grå pil lige under partronen skubbes op og derefter kan den skrues ud
    Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes.
    Vej patronen på en brevvægt.
       a. Røde veste - f.eks. 151 gram (33g CO2)
       b. Blå veste - f.eks. 141 gram (32g CO2)
    På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2).
    Patronen må højst mangle 2 gram.
3. Vores veste er alle sat til til manuel udløser. 
    Har udløseren rød indikator, skal patronen skiftes.
4. Tjek den manuelle udløser.
    Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
5. Blæs vesten op igennem mundstykket.
    Lad den ligge i 24 timer, er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres.
6. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
7. Monter CO2 patron. 
8. Pak vesten sammen, følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes.
Alle vestene er markeret med numre og hvis en vest tages ud af driften, så skal den slettes på listen.
33g kan købes i Kajakbutikken ved Nybro
32g kan købes hos Eurow?