Langtur

Langtursroning

Fremmed vand under kølen er et vigtigt element i motionsroningen i Lyngby Dameroklub.

Det er et mål at alle der ønsker det kan deltage i roture udenfor det daglige rofarvand. Det kræver, at roernes færdigheder og fysik matcher de udfordringer de søger.

Forudsætning for at deltage i langture:

 • Man skal kunne skifte plads i båden - også i bølger
 • Man skal kunne deltage i at løfte en båd på land - mandskabet skal kunne løfte sin egen båd
 • Man skal have roet flere ture på Furesøen, Øresund eller lign.

 Langturene opdeles efter fastsatte krav til ro-erfaring:

Niveau 1:

 • Alle frigivne roere som lever op til forudsætning for at deltage i langture
 • Turens dagslængde er 20–25 km og i relativt beskyttet farvand
 • Det kan også være en 2-dages begynderlangtur (Nivå, Ishøj, Roskilde fjord, Vordingborg, Nakskov eller lign.)

Niveau 2:

 • Som niveau 1, dog kræves det at man har roet langt flere dage i træk, f.eks. en tur på Øresund efterfulgt af en tur på Furesøen eller har deltaget i anden flerdages langtur
 • Turens dagslængde er 20–40 km
 • Visse ture kan kræve K1 styrmandsret (f.eks. Københavns havn)

Niveau 3:

 • Som niveau 2 og erfaring med roning i åbent vand samt har deltaget i flerdages langture
 • Turens dagslængde kan være længere end 40 km
 • Der kan stilles yderligere krav til f.eks. længden af tidligere ture eller aflæggelse af ny svømmeprøve, kæntrings- og entringsøvelser
 • Det kan være sommerferielangture eller Saltholm rundt

Langtursudvalget vurderer, om den enkelte roer kan deltage i en langtur, til trods for at ovenstående krav er opfyldt.

Turene koordineres af langtursudvalget. De enkelte ture annonceres i Rokort.

Følgende information skal fremgå af et opslag om en langtur:

 • Turens destination
 • Dato for turens start/hjemkomst
 • Tydelig angivelse af krav til den enkelte roers erfaring og færdigheder (brug ovenstående niveau opdeling)
 • Beskrivelse af turen:
  • Åbent/beskyttet farvand
  • Forventet dagsturslængde
  • Evt. beskrivelse af overnatning
 • Tilmeldingsfrist skal sættes, så der er tid til at turens deltagere kan vurderes af langtursudvalget

 

Januar 2024