Om LDR

Lyngby Dameroklub blev grundlagt i 1932. Klubben startede med at have et par både liggende i Folkeparken og har igennem årene vokset sig større og har nu udviklet sig til at være en mellemstor, moderne og velfungerende idrætsklub.

Sommerhalvåret tilbydes roning på alle niveauer:

  • kaproning
  • langtursroning
  • motionsroning
  • ungdomsroning i samarbejde med L*R
  • Vi tilbyder også ergometerroning, stavgang og petanque for de som ikke længere magter de store og tunge både.

Vinterhalvåret tilbydes:

  • Ergometerroning i vort eget motionscenter flere gange ugentlige på forskellige niveauer 
  • Stavgang med eller uden stave.
  • Træningsfaciliteterne er tilgængelige på alle tider af døgnet, når der ikke er fælles træning.

Klubben har ca. 150 medlemmer i alderen 10 – ca. 90 år samt rigtig mange forskellige aktiviteter året rundt. Det er de færreste, der følger med i alt. De fleste vælger kun at bruge en del af klubbens tilbud. Derfor er vores tilbud om sociale aktiviteter i høj kurs.

  • I sommerhalvåret er der mulighed for fællesspisning hver onsdag efter roningen.
  • I vinterhalvåret er der fællesspisning en gang månedlig efter træning.

Disse onsdagsmiddage er meget højt skattede af medlemmerne. Det er her man får talt sammen på tværs. Man kan sige at middagene er klubben sociale nerve.

Gæster

I Lyngby Dameroklub vil vi gerne have gæster.

Vi låner gerne vore inriggere ud til dem, der vil se de smukke søer eller Øresund - ligesom der er mulighed for at rulle soveposen ud hos os i forbindelse med træningslejre o.l.

Se telefonnumre og email-adresser i nedenstående links

Aftaler om udlån af både: 

Båd

  Kontakt

Inriggere i Lyngby

Marianne Meilstrup 

Taarbæk-bådene

Karin Hansen

Kaproere

Hanne Brusch

 

 

 

 

 

 

Aftaler om overnatning eller øvrigt: 

Overnatning Britta Pedersen
Øvrige Bestyrelsen


Vi glæder os til at se jer.

Medlemmer af Bestyrelsen, Langturs- og Materialeudvalg kan ses nedenfor