Roskole

I Lyngby Dameroklub tilbyder vi undervisning i roning med dygtige og engagerede instruktører.

Se mere under emnet Rokursus.
Inden du tilmelder dig et Rokursus er det obligatorisk at deltage i en Prøvetur.
For at blive medlem af en roklub skal man kunne svømme 300 meter. Vi afholder svømmeprøver i forbindelse med rokurserne. Se mere under emnet Svømmeprøve.

New Rower

Dear Lady

If you have an interest in and can find the time for a new sport in your life, we can offer you rowing in the lakes close to Lyngby and in Øresund.

Rowing is one of the sport types where you use most different muscles. Get started with a weekend course in Lyngby Dameroklub (Lyngby Womens Rowing Club). We offer you a sport with focus on rowing technique, nature, collaboration, and fellowship.

Next rowing course - Beginners are welcome
The weekend:  13-14 May 2023 (Both days 9:00 AM - 5:00 PM)
Followed by 6 evening sessions during the following 4 weeks. 

Free test ride

During April 2023 you can participate in a free test-ride together with an experienced instructor. Duration: 2 hours.

Interested or just curious?
Please contact: Gitte Hestehave

cell phone: 2060 6993
e-Mail: instruktionldr@gmail.com

 • Registration for new rower or rowing school is possible via below link

 • Tilmeldning til roskole eller nyt medlem er også muligt her

Prøvetur

Hvis du overvejer om roning er noget for dig, tilbyder vi en gratis prøvetur i Lyngby Dameroklub.

Prøveturen er obligatorisk for deltagelse i et efterfølgende rokursus.

Du starter med en tur i ergometer (ro-maskine), som introduktion til grundteknikken. Herefter får du en prøvetur i robåd på Lyngby sø, sammen med en instruktør. Du får desuden information om mulighederne i klubben.

Har du lyst til at finde ud af om roning er noget for dig så kan du få en prøvetur en dag i april 2023.

Hvis prøveturen gav dig lyst til at blive roer, så kommer du på rokursus sammen med de andre nye medlemmer. Det foregår i år den 13.-14. maj fra klokken 9-17. På kurset møder du roere fra klubben som vil sørge for dejlig forplejning til dig på din kursusdag.

I de efterfølgende uger er der 6 opfølgende roture, hvor du møder klubbens øvrige medlemmer og instruktørere som alle vil tage del i din udvikling som roer.

Tilmelding hos:

Gitte Hestehave  tlf: 2060 6993

E-mail: instruktionldr@gmail.com

På gensyn i Lyngby Dameroklub

Svømmeprøver

At kunne svømme 300 meter, samt at kunne tage en redningsvest på mens man er i vandet, er i Lyngby Dameroklub et ufravigeligt sikkerhedskrav.

Alle vore voksne medlemmer skal forny prøven hvert andet år, ungdomsroerne årligt.

Lyngby DameRoklub afholder svømmeprøver i Lyngby Svømmehal, dels for de eksisterende medlemmer, og dels som for nye roere på rokurserne.

Der afholdes svømmeprøve som optakt til Rokursus.

Tirsdag d. 9. maj + torsdag d. 11. maj begge dage fra kl. 18-19

Forløb
Du starter med at demonstrere at du kan svømme 300 m. Der er ikke noget krav til svømmestil eller tid.
Efterfølgende skal du prøve at tage en redningsvest på i vandet. Du får instruktion og mulighed for at øve dig.

Alle mødes omklædte inde i svømmehallen på det angivne klokkeslæt.

På gensyn i Lyngby Svømmehal

Rokursus 2023

Har du tid og lyst til en ny sportsgren i dit liv?

Roning er en af de sportsgrene, hvor du får brugt flest af dine muskler. Kom godt igang med et weekendkursus i Lyngby Dameroklub.

Vi kan tilbyde dig en sportsgren, hvor roteknikken, naturen, samarbejdet og fællesskabet er i højsædet, eller måske rettere i ro-sæderne.


Vores daglige farvand består af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og en bid af Øresund.


Vi har 15 pladser på rokurset. Vi ror i smukke håndbyggede træbåde, in-riggere. Bådene er sø- og havstærke og benyttes både til motionsture, samt til langture (med overnatning). Bådene er 2- eller 4-årers og med styrmand. Hver roer har 1 åre.

Forudsætninger

 • Din motorik og bevægelighed skal tillade at du ubesværet kan gennemføre rotaget samt skifte plads i båden
 • Du skal kunne svømme 300 meter, samt tage en redningsvest på mens du er i vandet
 • Du skal have tid og lyst til at give dig i kast med en ny sportsgren.

 

Rokursets struktur

Rokurset består af et weekend-kursus, samt 6 opfølgningsaftener i løbet af de efterfølgende 4 uger.

Weekendkurset

  • Rotaget gennemgås, først i ergometer og herefter i båden 
  • (der bliver 3-4 ture på vandet, afhængig af vejret)
  • De kommandoer som bruges under roning indøves.
  • Du får prøvet udstrækningsprogrammer.
  • Du lærer at klargøre samt at afrigge en robåd.
  • Du vil komme til at høre om klublivet og mulighederne i klubben.
  • Og i de indlagte spisepauser bliver der rig mulighed for hyggeligt samvær med med de øvrige kaniner samt instruktørerne.

De 6 opfølgningsaftener

  • Du bliver præsenteret for en del af Klubbens daglige rofarvand som ligger lidt længere væk, Furesøen
  • Du bliver præsenteret for øvelser som giver fornemmelse for ro-taget.
  • Du får opøvet rutine i ro-tag og kommandoer sammen med instruktører.
  • Du opøver rytme og styrke i rotaget, ved at ro sammen med erfarne roere fra klubben.
  • Du får udbygget dit netværk i klubben.
  • Du bliver frigivet som roer.

Kursusdatoer - Rokursus

     • Lørdag + Søndag den 13.-14. maj 2023 kl. 9:00 - 17:00

Opfølgningsaftener/dage (herefter skal du gennemføre alle modulerne, A-G)

Modul A: Repetition af kommandoer, rejse årer.

Modul B: Fokus på bytte-plads teknikker, kvarte årer, tur i Bibliotekssøen

Modul C: Rytme og styrke, træne pyramider, fx. 3-5-7

Modul D: Træning af teknik i ergometer efterfulgt af kort rotur

Modul F: Furesøtur, en god tur rundt med erfarne roere

Modul G: Kaproningsstart, og en kort kaproning (over Lyngby Sø)