Styrmand

Styrmandsretten er inddelt i følgende niveauer:

K1 - Korttursstyrmand til Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen

K2 - Furesøstyrmand til Furesøen og Vejlesø inkl. overbæring af både ved slusen

K3 - Sundstyrmand på Øresund fra Kalkbrænderihavnen/Svanemøllehavnen til Rungsted Roklub

L -    Langtursstyrmand til alt farvand

Der er nedenstående kriterier for de forskellige niveauer, som man skal leve op til for at blive frigivet som styrmand.

Alle som ønsker at blive styrmand, skal kontakte den styrmandsansvarlige i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen tager stilling til forespørgslen.
Vi ønsker, at så mange som muligt bliver styrmænd på alle niveauer. Jo flere styrmænd vi har, desto større fleksibilitet er der for, at mange kan deltage i forskellige ture. Det er vigtig, at man har overskud og kan udvise handlekraft og overblik i kritiske situationer.

K1 - Korttursstyrmandsret gives, når man kan:
 • Rigge en båd til
 • Give og gennemføre samtlige kommandoer
 • Vende en båd til styrbord og bagbord også på kanalens smalleste sted ved slusen
 • Bremse en båd hurtigt og sikkert
 • Styre igennem hullet under Nybrovej
 • Færdelsreglerne på søerne
 • Lægge båden forsvarligt til
 • Have en klar fornemmelse for bådens bevægelser
 • Udvise overblik og handlekraft i kritiske situationer

K2 - Furesøstyrmandsret gives, når man:

 • Er K1 styrmand
 • Kan instruere de øvrige roere i båden ved overbæring ved slusen
 • Have kræfterne sammen de øvrige roere i båden til at få båden korrekt igennem slusen
 • Kan færselsreglerne på Furesøen
 • Kan ro i bølger på Furesøen
 • Kan udvise overblik og handlekraft i kritiske situationer

K3 - Sundstyrmandsret gives, når man:

 • Er K1 styrmand
 • Har gennemført DFfR's teorikursus for langtursstyrmænd
 • Kan instruere i at få båden i og op af vandet i Taarbæk Jollehavn
 • Kan vurdere om vejret tillader, om man kan ro på Øresund
 • Have kræfterne sammen med de øvrige roere i båden til at kunne ro mindst 24 km, også hvis det blæser op
 • Kan ro i bølger
 • Vise at man kan omsætte teori til praksis
 • Kan udvise overblik og handlekraft i kritiske situationer

L - Langtursstyrmandsret gives, når man:

 • Er K2 og K3 styrmand
 • Har planlagt og gennemført en rotur forsvarligt med minimum én overnatning udenfor dagligt rofarvand og minimum to både
 • Kan ro en længere distance - op til ca. 35 km - flere dage i træk

Dagligt rofarvand

I Lyngby Dameroklub har vi et stort og meget varieret dagligt rofarvand.
Farvandet er inddelt i områder, som kræver hver sin korttursstyrmandsrettighed.
 • K1: Lyngby Sø - Bagsværd Sø, samt kanalen til Frederiksdal (Blå)
 • K2: Furesøen og Vejlesø (Gul)
 • K3: Sundet fra Kalkbrænderihavnen til Rungsted Roklub (Grøn)