Aflysning af bådklargøring

6. november 2020 14:33 , af Tove Christensen

Kære medlemmer

Coronasituationen gør, at vi igen laver faste hold for al aktivitet i klubben. Det betyder, at vi bliver nødt til at aflyse den planlagte bådklargøring. 

Materieludvalget arbejder på en anden organisering af arbejdet med bådene. Vi kommer til at lave faste bådklargøringshold med udgangspunkt i træningsholdene for den indendørs træning. 

I skal regne med at blive kontaktet af en bådansvarlig omkring organiseringen af nye hold. Indtil det sker er der altså ingen fælles bådklargøring.

På materieludvalgets vegne

Tove