Afprøvning af eRoning

13. januar 2023 15:51 , af Tove Christensen

Kære medlemmer

Anna Karina Gravad fra DFfR kommer d. 26. januar kl 18 og demonstrerer eRoning hos os. eRoning er en database med mere end 75 træningsvideoer og programmer, som allerede bruges i mange andre roklubber. Anna Karina kommer med alt nødvendigt udstyr og står for træningen, så vi kan vurdere om, det er noget, vi kan have glæde af. Vi efterlyser derfor medlemmer, som har lyst og mulighed for at være med denne aften. Deltager antallet er begrænset af antallet af roergometre. Har du lyst, så send en SMS til Tove på 6128 5254 senest d. 24. januar.

På bestyrelsens vegne og med håb om mange tilmeldinger

Marianne og Tove