Bådklargøring - efteråret 2023 - tilmeld dig

21. oktober 2023 12:22 , af Hanne Pein

Kære medlemmer

Efter Standerstrygning og bådvask starter vinterklargøringen af alle vores både onsdag den 1. november 2023, og forventes sluttet lørdag den 9. december 2023. 

Vi forventer, at alle deltager og tilmelder sig via Rokort. Der er mulighed for at deltage om formiddagen alle ugens 7 dage.

Når medlemmerne tilmelder sig 3 gange, kan vi være færdige med bådklargøringen i starten af december måned. Bådene vil efter tur blive båret ind i stuen og ligge. Klargøringen består i, at vi reparer småskader og sliber og lakerer, kun der hvor der er slidmærker.

Der vil altid være en ansvarlig til at instruere i arbejdet, og alle der kan ro kan være med.

På gensyn 

Materieludvalget