Klubben lukkes helt

12. marts 2020 15:17 , af Hanne Brusch

Kære alle

Jeg har modtaget denne meddelelse fra Kultur og Fritid i LTK, så vi må desværre ikke bruge klubhuset, heller ikke til roning. Vi vender tilbage, når der kommer nye meldinger.

 

Kære foreninger, der benytter kommunale klubhuse, spejderhuse mv. 

I forlængelse af tidligere fremsendte mail om hvordan vi alle sammen skal passe på hinanden for at mindske coronasmitten, og derfor lukke idræts- og fritidstilbud, vil vi gøre jer særligt opmærksomme på, hvad vi mener, når vi skriver om lukning af kommunale klubhuse og spejderhuse.

Mange af jeres medlemmer har normalvis selv adgang til huset, så I bedes orientere jeres medlemmer om at husene er lukket.

Det betyder, at I fra i dag og indtil videre 2 uger frem ikke kan samles eller i det hele taget benytte husene til

  • Sociale arangementer, møder, generalforsamlinger, træning, eller andre former for aktiviteter 

For roklubber og kanoklubber gælder det også udendørs træning.

Hanne Brusch