Planer for genstart af LDR - meget snart...

24. april 2020 08:52 , af Marianne Meilstrup

Retningslinjer for roning på faste rohold i LDR.

Al roning foregår på eget ansvar i forhold til COVID-19.

Forudsætninger for at ro:

  • Se video fra DFfR om bådrengøring https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4
  • Læs vedhæftede specificerede retningslinjer for selve roningen 
  • Der er kun adgang til bådhallen - resten af klubben må ikke anvendes, det gælder også toiletterne
  • Hvis man vil anvende mundbind, må man selv anskaffe det
  • Man må kun ro med sit faste rohold - 3 til 7 personer - bestyrelsen sammensætter roholdene og der udpeges en tovholder pr. rohold
  • Det anbefales at ro i små både
  • Alle roere, der har meldt sig til roning skal tage stilling til, om man vil ro under disse forudsætninger. Hvis man IKKE vil ro send en mail til kontaktpersonerne i bestyrelsen inden i dag (24/4) kl. 18.

Der vil også være mulighed for at melde sig til faste rohold senere - send en mail til kontaktpersonerne i bestyrelsen.

Retningslinjerne vil blive justeret efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DFfR og Lyngby Taarbæk Kommune.

Kontaktpersonerne i bestyrelsen:

Outrigger: Hanne Brusch og Tove Christensen

Inrigger: Marianne Meilstrup og Karin Hansen

Roning kan startes op, når de faste rohold er etableret. Vi forventer opstart inden for de nærmeste dage. Mail vil blive sendt til de faste rohold.

På vegne af bestyrelsen - vi glæder os til at se jer igen - på afstand :-)

Vedhæftede filer