Så er vi klar med faste rohold :-)

27. april 2020 13:29 , af Marianne Meilstrup

Kære alle.

Vi har nu fået sammensat faste rohold, ud fra dem der har tilmeldt sig roning med de nye retningslinjer.

Man må kun ro med sit faste rohold.

Der er en tovholder pr. rohold.

Tovholderens ansvar:

  • Koordinere roning på det faste rohold.
  • Bestyrelsens kontaktperson på roholdet.
  • Sikre at roningen foregår ifølge de givne retningslinjer.

Bestyrelsen gennemgår retningslinjer med inrigger tovholderne torsdag den 30. april kl. 17:00 i bådhallen. Herefter kan roningen opstartes fra LDR. Outrigger tovholderne er blevet orienteret.

Retningslinjer for hvad man gør, hvis man får konstateret COVID-19 er beskrevet i de vedhæftede retningslinjer.

De faste rohold er vedlagt separat, og de fremgår endvidere af vores tavle i klubben. Det er tovholderens navn, der står øverst. 

Ved fordeling af holdene har vi imødekommet flest mulige ønsker fra roerne.

Hvis man ønsker at ro og endnu ikke er på et fast rohold kontaktes bestyrelsens kontaktpersoner, nye faste rohold bliver oprettet løbende.

Kontaktpersoner i bestyrelsen:

Outrigger: Hanne Brusch og Tove Christensen

Inrigger: Annette Brejnholt, Marianne Meilstrup og Karin Hansen

Mange rohilsner

Bestyrelsen