Sikkerhed gældende fra den 24 maj til 11. juni 2021

24. maj 2021 17:02 , af Charlotte Ibsen

Fra 24. maj frem til 11. juni 2021 gælder følgende regler for færden i klubben

Vi kan nu mødes til roning i grupper på op til 100 personer. Dette gælder både for voksne og børn - uden krav om Coronapas.

Der er krav om Coronapas, hvis man fx benytter omklædningsrum (dog ikke for at benytte toilet), samt træning indendørs.

 Indendørs aktiviteter (og træning): Hvis du vil deltage i aktiviteter indendørs, skal du medbringe gyldig Corona-pas (vaccineret, immun, testet negativ indenfor de seneste 72 timer).

Du må gerne benytte Romaskinerne. Følg de generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og adfærd. Du skal spritte dine hænder inden brug af materiel. Materiel skal tørres af med en opvredet sæbeklud på kontaktflader før og efter brug.

Du skal anvende mundbind/visir når du bevæger dig rundt indendørs – når du sidder på din plads må du tage mundbindet af. Hold afstand minimum 1 meter og 2 meter ved fysisk udøvelse/træning.

Udendørstræning:

Åben roning (inrigger)

  • Du kontakter brovagten på SMS samme dag inden kl.16 for at melde dig til roning
  • Når du ankommer til klubben, spritter du hænder, tager dit skilt og sætter det hen på tavlen
  • Håndsprit: Vi skal spritte vores hænder når vi kommer ind i klubben og vi medbringer håndsprit på roturen i de både hvor der skiftes (inriggere)
  • Der er ikke krav om at bære mundbind/visir i bådhallen ved klargøring af både der skal på vandet da vi åbner porten til vandet - det samme gælder når vi kommer retur.
  • Rengøring af både. Bådene rengøres med en opvredet sæbeklud på alle kontaktflader og båden skylles med rent vand ved synlig forurening (kendt procedure jf. opsatte plancher)
  • Bad, toilet og omklædning. Vi opfordrer fortsat alle til at møde omklædte. Toiletter kan benyttes (uden Corona pas) og bad kan benyttes (med gyldig Corona pas).
  • Du skal anvende mundbind inde i klubhuset og du skal medbringe gyldig Coronapas ved indendørs aktiviteter og ved brug af omklædning/bad.

Hvis du er blevet testet positiv for Coronavirus (og du har været aktiv på vandet/haft aktiviteter i klubben) – skal bestyrelsen + de roere du har roet med orienteres hurtigst muligt – så smittespredning kan stoppes!

Vi har et fælles ansvar – jf. DFfR hjemmeside: Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?

Bødestraffen er 3.000 kr. ved manglende gyldig coronapas og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening. Det er dermed strafbart og kan resultere i bøde, hvis der gives adgang til træning/aktiviteter indendørs uden fremvisning af coronapas for grupper (pt. voksne på og over 18 år), hvor der er krav om coronapas for. Medbring derfor altid dit Coronapas – hvis vi udsættes for stikprøvekontrol.

De bedste hilsner Bestyrelsen