Sikkerhed i LDR roklub gældende marts/april 2021

24. marts 2021 12:35 , af Charlotte Ibsen

Vi glæder os til at vi igen kan mødes på vandet og at en ny Ro-sæson står for døren med start den 28. marts 2020 klokken 10.

Fra 1. marts og foreløbig frem til 30. april gælder følgende

Indendørs træning: Det er fortsat ikke muligt at træne indendørs. Romaskinerne må gerne hentes i træningslokalet, så der kan trænes udenfor. Husk at afspritte hænder inden materiel håndteres. Følg de generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og adfærd inkl. brug af mundbind/visir og handsker, når det relevant. Husk ikke at træne på de tidspunkter hvor der er åben roning ved afgang/hjemkomst Husk at sætte på plads efter træning/rengøre materiellet.

Udendørstræning: Vi kan mødes til roning i grupper på op til 50 personer. Dette gælder både for voksne og børn. Dette forår laver vi ikke lukkede grupper så alle i klubben kan mødes og gå på vandet.

Ved åben roning bedes du kontakte brovagten på SMS aftenen før – dette for at sikre at vi ikke er for mange og at fordeling kan foregå forsvarligt. Brovagten har sat bådholdene så I fordeles når I kommer.  Brovagten står listet med navn på vores hjemmesiden.

 • Åben roning:
  • Du kontakter brovagten på SMS aftenen før for at melde dig til roning
  • Brovagt ulige uger kl. 18: mandag + onsdag (se på hjemmeside)
  • Brovagt lige uge kl. 18: tirsdag + torsdag (se på hjemmeside)
  • Når du ankommer, spritter du hænder, tager dit skilt og sætter det hen på tavlen, og går gennem bådhallen ud og venter på broen til bådholdene er sat.
 • Der skal bæres mundbind/visir i klubhuset og ved klargøring af både der skal på vandet. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Det skal bæres ved ankomst til og afgang. (du skal selv medbringe mundbind)
 • Håndsprit: Vi skal spritte vores hænder når vi kommer ind i klubben og vi medbringer håndsprit på roturen i de både hvor der skiftes (inriggere)
 • Rengøring af både. Bådene rengøres med sæbevand og vand efter ro-turen som vi kender det fra 2020
 • Bad, toilet og omklædning. Vi opfordrer alle til at møde omklædte. Toiletter kan benyttes og omklædning i mindre omfang. Bad og sauna må ikke benyttes. Man møder omklædt og tager hjem efter træning.
 • Skal vi forevise test? For foreningsidrætten er der ikke et krav om forevisning af negativ test ved idrætsdeltagelse.
 • Du opfordres dog til hyppig testning – gerne 1 gang ugentligt - sådan at vi passer på hinanden!

Hvis du er blevet testet positiv for Coronavirus (og du er aktiv på vandet) – skal bestyrelsen + de roere du har roet med orienteres hurtigst muligt – så smittespredning kan stoppes!

Sociale aktiviteter: Alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteten, ligesom det gælder for selvstændige arrangementer.

De bedste hilsner Bestyrelsen