Status på 2020 i LDR

14. december 2020 11:27 , af Hanne Brusch

Kære alle medlemmer

Sæsonen 2020 har været alt andet end almindelig – og desværre heller ikke særligt mindeværdig. På trods af dette, så er det lykkedes os, at få det bedste ud af en sæson med masser af begrænsninger. Vi har tillært nye vaner og der er kommet nye installationer i form af spritdispensere og papirhåndklæder diverse steder. Vådservietter og opvaskemiddel er indkøbt i lange baner og vores både har aldrig været renere. 

Hvis jeg skal gøre status over rosæsonen, så er det der fylder meget i min bevidsthed, at vi ikke har haft nogle af vores faste traditioner med de fællesskabende arrangementer, hvor vi mødes på tværs af grupper i klubben. Det har jeg savnet og det er jeg bestemt ikke ene om.

Der har været afholdt enkelte onsdagsmiddage – og stor tak til kokkene, som lykkedes så fint med dette under begrænsede forhold og med passende afstand rundt om bordet. Standerhejsning i LDR og Taarbæk, onsdagsmiddage med fuldt hus, klubbens fødselsdag, sidste onsdagsmiddag, standerstrygning og julemiddagen er blandt de fælles arrangementer, som vi ikke har kunnet gennemføre. Vi har netop været nødt til at undgå at mødes på kryds og tværs, for at kunne overholde de udstukne retningslinjer. Jeg tror vi er mange, som har haft en følelse af, at vi kun har deltaget blandt en mindre gruppe af klubbens medlemmer. Særligt i foråret, hvor vi skulle undgå at komme på de samme tidspunkter. Det var til tider udfordrende, men der har været stor forståelse og velvilje til at lykkes med det. Det vil jeg gerne takke jer for.

Men der har været masser af lyspunkter trods dette. Der er blevet roet masser af kilometer på trods af, at sæsonen først startede i begyndelsen af maj. Flere inriggerhold havde masser af lange ture – både på Furesøen og på Sundet. Enkelte nåede endda at komme på fælles langture på tværs af landet i den periode, hvor samfundet var åbnet delvist igen. Blandt outriggerroerne er det lykkedes at få styrket teknik og træning hos nogle af dem, som er startet inden for de sidste par år og enkelte har haft deres debut i singlescullere. Vi havde planer om at indlemme flere, som havde ønsker om at afprøve outriggerroning. Det var vi desværre nødt til at sætte i bero i foråret, men sidst på sæsonen er det lykkedes alligevel at få enkelte med og forhåbentlig kan vi bygge videre på det til næste år – hvis vi får lov.

Endnu et lyspunkt er, at vi har undgået smittede roere i klubben. Med opgraderingen af hygiejne samt diverse forholdsregler har vi heldigvis ikke set tilfælde, hvor roere er blevet smittet i forbindelse med aktiviteter i klubben. Det kan vi kun være glade for.

Efter mange krumspring og ændringer i retningslinjer lykkedes det os med lidt forsinkelse at komme i gang med en anderledes indendørstræning, men det varede desværre ikke længe, før også det blev lukket ned. Bådklargøringen startede op og de første både er klar, men også det er nu sat i bero. Vi håber dog, at det lykkes at få alle både klar før sæsonstart.  Roere med vinterrotilladelse kan stadig holde sig i gang, men årstiden og skiftende vejr giver naturlige begrænsninger i de kommende måneder. Lidt har også ret (som man siger) og efter 2020 er vi taknemmelige for alt, hvad vi får lov til.

Jeg håber virkelig, at vi kommer til at se en del mere til hinanden i 2021 og at vi kan vende tilbage til alle vores fællesskabende traditioner og arrangementer i løbet af året. I bliver inviteret til generalforsamling, som I plejer, så må tiden vise, om vi får lov til at gennemføre den i rette tid.

Til slut vil jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med ønsket om et fantastisk 2021, hvor vi igen kan vende tilbage til en almindelig hverdag med roning, som vi kender og elsker det.

Med venlig hilsen

Hanne Brusch

Formand i LDR