Tur på Maribo Sø sammen med Maribo Roklub

9. juni 2019 11:47 , af Hanne Hansen

Tirsdag d. 9. juli vil Maribo Roklub med stor glæde modtage besøg fra LDR.

De vil gerne takke for modtagelsen af vores gamlie inrigger "Lisa", som har fået et tiltrængt "face lift" og ny identitet - nu hedder hun "Mindsten" og har Hanne Nørgaard som gudmoder og Hanne Dencker som fadder. Seancen foregik 30. marts ved Maribo Roklubs standerhejsnng.

Afgang fra LDR kl. 08:00. Vi skal ikke medbringe redningsveste eller andre langtursremedier - ikke engang madpakke - kun drikkedunke og evt. pylreuder til eget brug.

Ankomst Maribo ca. 10:00 hvor vi får en lille rundvisning og en tår at drikke, herefter går vi i bådene. Vi vil ro ca. 1 time, hvorefter vi går i land ved Skælsnæs Pavillonen, hvor Maribo Roklub vil servere en medbragt let frokost.

Efer frokosten ror vi tilbage til Maribo Roklub hvor vi vil være ca. 14:00. Efter et godt bad slutter vi af med kaffe/kagebord.

Da der er begrænset antal pladser til rådighed, vil vi meget gerne snarest have tilmeldinger til turen, samt om du har bil til rådighed for transport. Adressen er Bangshavevej, 4930 Maribo.

Seneste tilmelding lørdag d. 22. juni 2019 til: annette@hovedpuden.dk og muscat250@gmail.com

Mange pinsehilsener fra Annette Brejnholt og Hanne Hansen.